Hoofdletsel.nl zet met Hoofdletselpoli werken aan herstel centraal
SAMEN WERKEN AAN HERSTEL NA TRAUMATISCH HOOFDLETSEL

Wel klachten, geen diagnose

Elk jaar lopen zo’n 100.000 mensen in Nederland een traumatisch hoofdletsel op, vaak als gevolg van een ongeval. Meer dan één op de drie slachtoffers zien hun leven vastlopen. Dit komt doordat een duidelijke diagnose van de klachten ontbreekt en een therapie uitblijft. Hoe eerder duidelijkheid ontstaat, hoe eerder adequaat kan worden ingegrepen en hoe lager de schade uiteindelijk is. Het werken aan mogelijk herstel moet daarom zo snel mogelijk beginnen.

Deborah Lauria, voormalig directeur van De Letselschade Raad: “Hersenletsel wordt vaak niet herkend. Daardoor vindt mogelijk een verkeerde interventie en geen adequate verwijzing plaats. Ook is er verwarring rond de term mild hersenletsel: de beperkingen daardoor zijn niet per definitie gering. Er is kortom omtrent traumatisch hersenletsel veel gebrek aan kennis in de branche en gebrek aan deskundigheid bij gedragsproblemen.”

De Hoofdletselpoli van Hoofdletsel.nl

De Hoofdletselpoli biedt mensen met een traumatisch hoofdletsel een perspectief. Met de Hoofdletselpoli – waar verschillende neurologen en andere medici aan zijn verbonden – worden deze mensen op het juiste spoor gezet. Via de Hoofdletselpoli kunnen deze slachtoffers ontdekken welk letsel zij hebben opgelopen en welke therapie zij kunnen volgen. In het verlengde hiervan kunnen zij hun leven weer op de rit te krijgen. Professionals in de letselschadebranche kunnen slachtoffers met hoofdletsel naar de Hoofdletsel.nl doorverwijzen. Slachtoffers kunnen zich natuurlijk ook zelf aanmelden.

Een van de door de Hoofdletselpoli onderzochte en begeleide patiënten: “Dankzij de Hoofdletselpoli ervaar ik erkenning van mijn klachten. Mét de diagnose kan ik pas mijn weg weer zoeken, want het leven gaat verder. Onder goede begeleiding van mijn coach en samen met mijn naasten is nu het knokken begonnen voor de acceptatie van mijn nieuwe ik.”

Toedracht, klachten, beperkingen en ervaringen in kaart gebracht

De Hoofdletselpoli helpt het slachtoffer zijn hulpvraag te verhelderen, inventariseert de klachten en beperkingen en de ervaringen van hun naasten. Desgewenst kan aan de hand van een ongevalsanalyse door een forensisch expert de toedracht van het ongeval worden onderzocht. Het ongevalsmechanisme en de bewegingen die het hoofd heeft doorgemaakt na de impact, zijn belangrijk om te weten bij het detecteren van de hersenactiviteit, gecreëerd op de PET/CT-scans door de nucleair geneeskundigen.

Heldere diagnose en effectief behandeladvies

Bij de Hoofdletselpoli verzorgt een neuroloog in een op de klachten toegesneden ‘Diagnostisch Traject’, de medische intake. Deze gespecialiseerde neuroloog kan onder meer aan de hand van een PET/CT-scan in het Martini Ziekenhuis, de hersenfuncties in beeld laten brengen. En mede aan de hand daarvan een specifieke diagnose stellen. In het vervolggesprek wordt deze diagnose toegelicht en een behandeladvies besproken.

Een van de door de Hoofdletselpoli onderzochte patiënten: “Van specialisten uit het buitenland begreep ik al eerder dat CT- en MRI-scans voor mijn letsel niet accuraat genoeg zijn. Het is in veel landen gebruikelijk om hiervoor PET-scans te maken, die de hersenfunctie gedetailleerd in kaart brengen. Daarom ben ik op zoek gegaan naar de meest accurate variant, de PET/CT-scan, en heb ik contact met Hoofdletsel.nl gezocht.”

Begeleiding is specifiek persoonlijk maatwerk

De Hoofdletselpoli zorgt voor een ‘warme overdracht’ naar de juiste begeleiding. Daarvoor kan men bij NAH Zorg terecht. NAH Zorg biedt elke cliënt specifieke begeleiding op basis van het advies van een GZ-psycholoog / NAH-specialist. In de ‘trialoog’ tussen cliënt, hun naasten en de begeleider ontstaat specifiek persoonlijk maatwerk. Want elk mens is uniek en elk hersenletsel heeft andere gevolgen. Onze diensten kunnen vooralsnog worden bekostigd vanuit particuliere gelden.

Duidelijke diagnose opent de weg naar herstel

Een van de aan de Hoofdletselpoli verbonden neurologen: “Als het letsel zich niet ontwikkelt zoals men zou verwachten, dan is het belangrijk zo snel mogelijk de juiste diagnose te laten stellen.” De biochemicus: “Een vroege diagnose en dan zo snel mogelijk de juiste complementaire zorg kunnen ernstige complicaties van het letsel voorkomen en de algemene conditie verbeteren.”

Realiteitszin biedt toekomstperspectief

De ervaring leert dat het kennen van de waarheid rond ongeval, de diagnose en de prognose, een helende werking heeft. Het inzicht in de vraag ‘wie ben ik nu en wat kan ik nog zijn?’, opent de weg naar acceptatie en herstel. Vanuit een nieuwe realiteitszin wordt de focus gericht op toekomstperspectief en een menswaardig bestaan.

De Letselschade Raad

Handreiking traumatisch hersenletsel en letselschadebehandeling

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies